گروه منش با در اختیار داشتن ابزار های بروز دنیای تبلیغات، اقدام به آنلاین سازی کسب و کار ها نموده است.