بازاریابی مشترک (Co Marketing ) می تواند برای هر برندی که می خواهد مخاطبان خود را بزرگ تر کند، آگاهی برند را افزایش دهد و یک مدل محتوای جدید ارائه دهد. در بازاریابی مشترک، کمپانی های ذی نفع نیروهای خود را متحد می کنند تا بازاریابی را برای محصولات خود به صورت مشترک انجام دهند. در این پروسه دو یا تعداد بیشتری بیزینس به صورت همزمان با کار کردن در کنار یکدیگر برای به اشتراک گذاری تخصص ها و ارائه ارزش به مخاطبان خود، رشد می کنند.

کمپانی های پارتنر معمولاً روی فعالیت های تبلیغاتی خود برای یک پیشنهاد مبتنی بر برند مشترک مشارکت می کنند. در یک همکاری بازاریابی مشترک، هر دو کمپانی یک قطعه محتوا یا محصولی را تبلیغات می کنند و نتایج این تبلیغ را به اشتراک می گذارند. با استفاده از روابط و میزان دسترسی هر کدام از پارتنرها، کمپین های بازاریابی مشترک به منظور ایجاد سرنخ ها و آگاهی از برند بیشتر و در عین حال با کار کمتر طراحی می شوند

These are only a couple of the solutions that are https://www.affordable-papers.net/ offered to help you with your research.