بازاریابی رویدادی یک روش تبلیغاتی است که امکان ارتباط نزدیک بین سازمان ها یا برند ها را با مخاطبان خود فراهم می‌کند. در این نوع بازاریابی معمولا ارزشی برای مخاطب در نظر گرفته می‌شود مثل نمایش، رویدادهای رایگان، تست رایگان، تخفیف و غیره. چنین رویدادهایی باعث می‌شود تا احساس خوبی به مشتری دست دهد و تصور اینکه این یک تبلیغات است را نکند و به این فکر کند که این کار برای ارزش دادن به مشتری و مخاطب است.

هدف بازاریابی رویدادی ایجاد ذهنیت مثبت و یک تجربه به یادماندنی در ذهن مخاطب است.

بازاریابی رویدادی درمقابل بازاریابی سنتی که با تنها یک آگهی تلوزیونی یا بیلبورد عمومی سعی در جلب توجه مخاطب دارد، هدف گذاری  خیلی دقیقی برای گروه ها یا افراد خاص انجام می‌دهند تا بتوانند در یک رویداد خاص ذهنیت مثبتی بر روی مخاطبان به جای بگذارند.