در گروه منش شما با آموزش دوره های رایگان دیجیتال مارکتینگ، رویداد مارکتینگ، بازاریابی، تبلیغات، برندینگ و تجاری سازی برای فعالیت به عنوان مشاور، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی تعداد 50 کسب وکار ، یک شریک مستقل توسعه بازار خواهید بود.

برای اعلام آمادگی به این فرم مراجعه کنید.

فرم ثبت نام مشاوران تجاری سازی کسب و کار

1 اطلاعات شخصی شما
2 اطلاعات تکمیلی شما