گروه مهر نقش آفرینان شایان در راستای تحقق رسالت خود، یعنی ایجاد یه منش جدید در رفتار اقتصادی، علمی، تحقیقاتی، اجرایی و توانمند سازی، خدمات و فعالیت های زیر را انجام می دهد:

مشاوره برندینگ

ایجاد هویت وبرندسازی

مشاوره بازاریابی

بازاریابی و فروش

مشاوره تبلیغات

تبلیغات و بازاریابی

مشاوره IT

سیستم های مرتبط با IT

مشاوره تولید محتوا

تولید محتوای مناسب

مشاوره توسعه صادرات

توسعه صادرات و کسب و کار

مشاوره هوشمند سازی کسب و کار

آنلاین و هوشمند سازی کسب و کار

اشتغال زایی

ایجاد شغل و کارآفرینی

حمایت از استارتاپ ها

حمایت از کسب و کار های نوپا و استارتاپ ها

حمایت از کسب وکار های خرد

حمایت از کسب وکار های سنتی وخانگی